E-learning

 

Nasza nowa strona internetowa: www.bhpekspert.com.pl

 

Szkolenie okresowe BHP w formie e-learning zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. jest ważnym formalnie szkoleniem, tak samo jak certyfikat, który otrzyma uczestnik po ukończonym szkoleniu tradycyjnym.

Cele szkolenia

Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników regulacji prawnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników administracyjno - biurowych oraz kadry kierowniczej.

Grupa docelowa szkolenia okresowego BHP w formie e-learning

Wszystkie firmy zatrudniające pracowników, którzy zgodnie z ustawą muszą przechodzić okresowe szkolenia dla osób administracyjno – biurowych lub kadry kierowniczej oraz posiadają dostęp do komputera